भीमदत्त नगरपालिकाले नगरका सबै वडाहरुमा घुम्ती सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

कञ्चपुर, १६ चैत्र । भीमदत्त नगरपालिकाले नगरका सबै वडाहरुमा घुम्ती सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको १४ औं नगरकार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगर क्षेत्रभित्रका सबै वडाहरुमा घुम्ती सरसफाई कार्यक्रम सचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने ७ वटा निर्देशिका, विधेयक तथा कार्यविधिहरु परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । पारित गरिएका निर्देशिका, विधेयक तथा कार्यविधिहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

तपसिल
१) शिक्षा सेवा संचालन कार्यविधि, २०७४
२) भीमदत्त नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
३) पूर्वाधार निर्माण साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४
४) भीमदत्त नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि, २०७४
५) नगर विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७४
६) मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७४
७) न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४